Vilken är högsta tillåtna hastighet för motorredskap?💨

Motorredskap klass I är tillverkade för att köras i 30 kilometer i timmen, men kan framföras i en hastighet på upp till 50 kilometer i timmen. Undantag gäller om motorredskapet har ett släp utan väl fungerande bromsar, då ligger gränsen på 40 kilometer i timmen. För motorredskap klass II gäller samma hastighetsbegränsning, däremot krävs inget B-körkort för att köra dem.

Vilken är högsta tillåtna hastighet för motorredskap

Illustration / montagebild

Vad är motorredskap klass I och II?

Motorredskap drivs av en motor och är avsedda att fungera antingen som arbetsredskap eller för att genomföra korta förflyttningar. De delas in två kategorier, klass I och klass II. För att framföra ett motorredskap klass I krävs minst B-körkort. Exempel på klass I motorredskap är traktorer och terrängmotorfordon. Åkgräsklippare är exempel på ett motorredskap klass II.

Motorredskap klass II

  • är tillverkade för en fart på 30 kilometer i timmen
  • de får inte användas för att flytta gods eller för personbefordran
  • de ska ha en speciell skylt för långsamma fordon, en så kallad LGF-skylt

Du behöver inte ha körkort för denna lägre klass av motorredskap utan det räcker med AM-behörighet och/eller traktorkort.

Motorredskap klass I

Fordon i denna kategori som är utformade som mobilkran får köras på motorväg liksom traktorer av B-typ. Övriga motorredskap är förbjudna eftersom de är alltför långsamtgående. Fordonet bör alltid vara försett med en registreringsskylt.

Terrängkörning

Du får generellt inte köra motordrivna fordon i terräng. Undantag gäller för jord- och skogsbruk. Terrängskoter och lätt terrängvagn får inte köras på allmän väg, utan enbart på enskilda vägar. Det är tillåtet att på kortast möjliga sätt korsa en allmän väg. Högsta tillåtna hastighet är då 20 kilometer i timmen. Terrängdäck är dock något du kan använda på vanliga bilar och i vanlig bilkörning i trafik.


Källor senast kontrollerade 2020-01-28 Artikeln besvarar frågan; Vilken är högsta tillåtna hastighet för motorredskap?

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Motorredskap/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Terrangmotorfordon1/