Hur kan du minska mängden miljöskadliga avgaser? 🌍+♻️+🌱=❤️

Sättet vi lever på påverkar mängden miljöskadliga avgaser. Det handlar inte bara om vilken bil du kör, utan varifrån de produkter du använder kommer, hur de transporterades och tillverkades.

Hur minskar du mängden miljöfarliga avgaser?

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att minska den mängd miljöskadliga avgaser:

 • Åk tåg eller buss istället för att flyga.
 • Cykla, en elcykel passar om du behöver ta dig lite längre sträckor.
 • Gå, varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer! 
 • Välj miljövänliga bränslen.
 • Se till att din bil har ett elektriskt bilvärmesystem som gör bilen varm och batteriet fulladdat när den startas. Studier visar att nästan alla utsläpp från bilar kommer direkt efter start när motorn är kall.
 • Investera i en elbil. Skippa klassiska fälgar och välj Flow Forming.
 • Byt till en mindre bil med bränslesnål motor.
 • Undvik bildäck som innehåller giftiga oljor.
 • Stötta vetenskaplig forskning, organisationer som jobbar för ett bättre klimat. (lista längre ner)

Vad kan samhället göra för att minska användningen av fossila bränslen?

Istället för att bygga fler bilvägar, råder forskningen att planera för fler attraktiva gång- och cykelbanor samt att förbättra kollektivtrafiken med täta turer och fler hållplatser. Allt som kan få människor att välja cykel istället för bil är positivt, som till exempel gratis cykeluthyrning. Att installera fler elbilsladdare skulle göra att den som kör längre sträckor kan fylla på med el längs med vägen.

En utveckling av biodrivmedel till flygplan (typ elflygplan) skulle vara en avsevärd förbättring då utsläpp på hög höjd ger en extra stark klimatpåverkan. Ett annat alternativ skulle vara att sänka tågpriserna vid resor utomlands vilket skulle stimulera flera att välja tåget framför flyget.

Att transportera varor på tåg är en mer miljövänlig strategi än att använda lastbil. I Sverige har tåg extra låg energipåverkan eftersom elen kommer från en mindre miljöskadlig produktion. Att få ner utsläppen från transporter vore ett avgörande steg för att minska mängden miljöskadliga avgaser.

Hur kan du minska mängden miljöskadliga avgaser? Bästa svaret är enligt mig att undvika fossila bränslen! Köp en elbil, de sägs vara ett mer miljövänligare färdmedel 🙂

 

Bra organisationer som hjälper miljön

 • Naturskyddsföreningen
 • Greenpeace
 • Naturvårdsverket

Vilka bränslen är fossila?