Du måste stanna för en militärkolonn i en korsning, får du passera genom kolonnen? 🎖️

Nej, om du stannar för en militärkolonn i en korsning får du inte bryta den. Du måste vänta tills hela kolonnen har passerat innan du kör vidare. Det här regleras i Trafikförordningen som gör gällande att man inte får hindra en militärkolonns framfart.

Vad är en militärkolonn?

En militärkolonn består av en grupp fordon som framförs inom ramarna för armén. En militärkolonn utgörs vanligen av olika truppförband som rör sig med ett jämnt avstånd mellan varandra. Eftersom det ofta finns ett avstånd mellan de olika grupperna tror många att man får bryta kolonnen. Det är alltså något som är förbjudet enligt lagen och något alla trafikanter måste känna till. 

Tryck på play nedan så ser du vad som menas med en kolonn.

(titta i 10 sekunder).

Vi har startat videon direkt från 3.30 så att du slipper se hela. Nedan är alltså ett exempel på hur en militärkolonn kan se ut.

Hur ska jag göra när jag möter en militärkolonn?

När du möter en militärkolonn i en korsning ska du invänta att hela kolonnen har passerat innan du korsar vägen. Eftersom fordonen i kolonnen ofta är bredare än vanligt behöver du lämna ordentliga säkerhetsmarginaler vid möte. 

Möter du således en kolonn på vägen kan du köra längre ut mot vägrenen för att bereda plats för den. Bryter du en militärkolonn kan du i värsta fall bli straffad för detta då det strider mot § 6 i Trafikförordningen.

Du bör aldrig köra om en kolonn!

Du bör inte heller försöka köra om en kolonn. Sannolikheten för att du hinner köra om hela kolonnen är nästintill obefintlig eftersom de ofta är långa. Du är även skyldig att stanna för kolonnen om det är nödvändigt för att den ska kunna fortsätta utan hinder. För att förbereda trafikanter på större militärkolonner informerar armén ofta om dessa på förhand. Du kan hitta information om kommande militärkolonner såväl i dagstidningar som på Försvarsmaktens hemsida. Så för att besvara veckans fråga kort och gott, Du måste stanna för en militärkolonn i en korsning, får du passera genom kolonnen? svaret är NEJ.


Passande däck är Nokian MPT Agile som är speciellt gjorda för räddnings och försvarsfordon. Källa; Ville Jokkinen, project manager på Nokian däck

Källa;

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

Så säger lagen:6 §  En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn, en kolonn av fordon som tillhör den kommunala organisationen för räddningstjänst, en grupp av barn under ledares uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession. Förordning (2003:818).