När är du tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka? 👮

Veckans fråga besvaras nedan

Om du bevittnar, eller är en av parterna i en trafikolycka finns det flera tillfällen då du måste tillkalla polis. Trafikförordningen fastställer att reglerna gäller oavsett om du är skyldig till trafikolyckan eller inte. Enligt lagen ska du kontakta polis i följande fall:

  • Om en eller flera personer skadats i olyckan, i de fall det rör sig om allvarligare skador.
  • I de fall trafikanordningar skadats. Här gäller att du ska kontakta polis om du inte själv kan återställa trafikanordningen.
  • När det rör sig om en viltolycka. Om du har kört på rådjur, älg, vildsvin, järv, björn, örn, utter, varg eller mufflonfår.
  • När någon annans egendom skadats (även bildäck) och du inte kan kontakta ägaren. Ett exempel på ett sådant tillfälle är vid en parkeringsskada. Vid en sådan ska du så snabbt som möjligt underrätta ägaren till egendomen eller polisen.

polisen

Illustration

Måste alla typer av trafikanter tillkalla polis i samband med en trafikolycka?

Om du som trafikant försvinner från platsen för en trafikolycka som du varit en del i kan du dömas. I vardagligt tal brukar förseelsen kallas för en smitning. Enligt trafikbrottslagen är det inte uteslutande bilister som omfattas av bestämmelserna. Reglerna gäller även den som kör andra typer av motorfordon, framför en cykel eller går.

Ska du kontakta polisen om du misstänker att en annan förare riskerar att orsaka en trafikolycka?

Du bör ringa polisen om du misstänker att en annan förare är rattfull eller kör på ett vårdsligt sätt. Du är dock inte skyldig enligt lag att göra detta. Det är straffbart att köra vårdslöst och du, som privatperson, kan anmäla ett sådant ärende till polis. Om du har kontaktuppgifter till andra vittnen till händelsen ökar chansen att anmälan kommer att leda någon vart.

 


Vill du tipsa polisen om ett brott så gör du det här:

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/


Veckans säkerhetspanel besvarar frågan; När är du tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka?

Källor:

https://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/trafikanter/trafikolycka/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior-och-rattslig-vagledning/rattspm_2006_09_trafikbrott_-_vardsloshet_i_trafik_och_vallandebrott.pdf