Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss? 🚌

100 km/tim är den högsta hastigheten som en buss får framföras i på svenska vägar. Det är under förutsättning att alla passagerare sitter på en plats som är utrustad med bälte. Saknas bälte på någon plats i bussen är hastighetsbegränsningen istället 90 km/tim.

På vägar med lägre hastighet gäller samma begränsningar för en tung buss som för andra fordon.

tung buss

Exempel på tung buss

Måste inte en tung buss ha bälte?

Bussar som tillverkats sedan 1/1 2004 måste vara försedda med bälte på samtliga platser så länge det inte handlar om bussar avsedda enbart för trafik i tätort. Anledningen till att stadsbussar som även tar stående passagerare är undantagna från detta krav är att de färdas med så låg hastighet att bälte inte är ett krav enligt gällande EU-direktiv. Om bälte finns måste det användas av alla passagerare över 3 år.

Hur definieras fordonstypen tung buss?

En buss är ett fordon som i första hand har konstruerats för persontransporter och som har fler än åtta passagerarplatser. För att en buss ska räknas som tung behöver den ha en totalvikt på 3,5 ton eller mer. En buss som väger mindre definieras istället som en lätt buss.

Hur säkra är busstransporter?

Att åka buss är enligt all tillgänglig statistik det säkraste sättet att färdas i ett motorfordon. Visste du att flygplan anses vara säkrare än bil, taxi och buss tillsammans. Bussar har även speciella däck, dvs inte vanliga bildäck, c-däck eller husvagnsdäck. En buss kör oftast med bussdäck vilket påminner om lastbilsdäck.

Har 100 km/tim alltid varit högsta tillåtna hastigheten för tung buss?

Många tror att det fortfarande är 90 km/tim som gäller för tung buss. År 2014 fattades det ett beslut om att höja maxhastigheten för tung buss från 90 km/tim till den nuvarande högsta tillåtna hastigheten som alltså är 100 km/tim. Höjningen genomfördes för att man ville att det skulle bli mer attraktivt att resa kollektivt med buss istället för att ta bilen.

Källor som hjälpt oss att besvara gårdagens fråga; Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss?

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/trafikregler/hastighetstabla.pdf

https://ntf.se/konsumentupplysning/buss-taxi-och-transporter/saker-buss/

Antal döda i trafik