Hur ska du transportera ett barn som är under tre år, om du saknar bilbarnstol? 

I Sverige är det lag på att barn under 135 cm ska använda en skyddsanordning när de färdas i bil. Brott mot lagen kan ge hög böter. En skyddsanordning kan vara en bilbarnstol, ett babyskydd, en bältesstol eller en bälteskudde. Valet beror på barnets vikt, ålder och längd.

Om du ska transportera ditt barn i en bil är alltså grundregeln att du måste ha någon form av skydd. Saknas det ska du välja ett annat färdmedel eller helt enkelt köpa en lämplig skyddsanordning. En enkel bälteskudde eller bilbarnstol kostar bara ett par hundralappar och det finns ingen ursäkt för att inte använda en.

Hur ska du transportera ett barn som är under tre år, om du saknar bilbarnstol?


Barnet är under tre år som sitter i bilbarnstolen. Foto av Sharon, Unsplash.

Undantag finns

Undantag från lagen kan göras vid korta resor i baksätet på en taxi. Uppge att du är i behov av en bilbarnstol eller ett babyskydd när du beställer taxi. Då bör du kunna få det om du gjort beställningen med lite framförhållning. Undantaget finns på grund av att akuta situationer kan uppstå. Om barnet behöver vård ska du kunna ta en taxi direkt även utan bilbarnstol.

Viktigt: Du bör ALLTID ha bilbarnstol på barn under 135 cm! Bakåtvända stolar upp till 4 år är att föredra, läs mer här:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/trafikregler/vag–och-trafiknyheter/barn-i-bil/s9109_barn_i_bil_rekommendation.pdf

Skydda barnet utan bilbarnstol?

Att spänna fast sig själv och barnet under ett och samma bälte skyddar inte barnet vid en krock eller en kraftig inbromsning. Det är heller inget bra alternativ att ha barnet i en bärsele på magen. En krockkudde gör mer skada än nytta. Du ska därför inte transportera ett barn om du saknar giltig skyddsanordning.

Hur kan man transportera ett barn som är över tre, utan bilbarnstol?

Det finns egentligen bara en improviserad lösning som är bättre än ingenting. Om du verkligen måste ta bilen och saknar bilbarnstol placerar du en kudde under barnet. På så sätt kommer barnet upp några centimeter vilket gör att trepunktsbältet sitter bättre. Barnet måste då vara minst 3 år och du behöver kontrollera att bältets diagonala del löper över axeln och ner över bröstkorgen.

Nytt förslag finns på bussar

Den är inte aktuell men kan komma att bli det inom en snar framtid iaf om man ska gå på regerings motionen 2018. 

Bakåtvända bilbarnstolar

Från 0 till 5 år beroende på barnets längd, på internet cirkulerar nämligen olika svar.

Framåtvända bilbarnstolar

Ditt barn bör vara minst 4 år gammal och mogen nog att sitta still i stolen samt nått minimum kravet för den tilltänkta bältes-stolen som i dagsläget är 15 kilo. Bältesstolen ska vara godkänd enligt ECE R44 eller 100 cm om den är godkänd enligt UN R129-02) – minimikraven är reglerade enligt reglementena och inget som tillverkaren har bestämt, källa: Besafe.com

Använd rätt (transportstyrelsens rekommendation)

Babyskyddet, bilbarnstolen eller bälteskudden ska vara Europa-godkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03 eller senare version. Godkännande numret börjar med siffrorna 03 eller 04.

Källor:

https://ntf.se/konsumentupplysning/barn-i-bil/

https://www.regeringen.se/contentassets/b31ba44cab4f4c83a72245ea01b76ccc/ett-reformerat-bilstod-20159

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lag-om-bakatvanda-bilbarnstolar-_H4022267 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Sa-skyddar-du-barnen—regler-och-tips/

https://data.riksdagen.se/fil/EF531875-7D42-4443-A5F0-CAC4BB919CF2

Välj extra säkra däck för dig med barn!

Du får göra 100 regnr-sökningar per dag.