UNDER VILKEN PERIOD FÅR DU NORMALT ANVÄNDA DUBBDÄCK?

Under tidsfristen 1 oktober till 15 april får du använda dubbdäck enligt lag. Det är dock tillåtet att använda dubbdäck tidigare om det råder vinterväglag.

Vinterväglag är när det finns snö, is eller frost på vägen, kom ihåg att det är polisen som bestämmer om det är vinterväglag eller inte. Du kan få böter om polisen anser att det inte är vinterväglag trots att det finns snö och is.

För dig som inte följer reglerna så är böteslappen 1200kr.

Här beställer du dubbdäck

Här kommer hela bötestabellen:

Överträdelse/Belopp

Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck) 1 200 kr

Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars vid vinterväglag) 1 200 kr

Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april – 30 september om ej vinterväglag råder) 500 kr


Så till frågan, Under vilken period får du normalt använda dubbdäck? svaret är givetvis 1 oktober till 15 april men det finns mycket annat bakom frågan samt en hel del kringfrågor vi varje dag får besvara i butiken som vi nu vill dela med oss här i bloggposten. Nedanstående redovisar vi dom fem vanligaste frågorna ABS Wheels får in. Tryck på respektive fråga:

Många bildäck

Vanligaste frågorna vi får in i butiken

 

UNDER VILKEN TID ÄR DET NORMALT FÖRBJUDET ATT KÖRA MED DUBBDÄCK?

Du får normalt inte köra med dubbdäck på sommaren och när det inte råder vinterväglag. (gäller dock inte under tidsfristen 1 oktober – 15 april)
 

DIN BIL ÄR UTRUSTAD MED DUBBDÄCK OCH DU FÅR PUNKTERING. VAD GÄLLER?

Du får med stöd av lagen byta till vilka däck som helst, det kan vara friktionsdäck eller dubbdäck dock är detta bara tillfälligt. Tänk på att du får sämre köregenskaper om du kör med tre dubbdäck och ett friktionsdäck. Vad bör man göra? Du bör ta dig till närmsta verkstad och köpa ett nytt dubbdäck i samma storlek.
 

I MAJ MÅNAD ÄR DET VINTERVÄGLAG. FÅR DU KÖRA MED DUBBDÄCK?

Ja. Generellt gäller dubbdäcksförbud mellan 16 april – 30 september. Om det däremot är, eller förväntas bli, vinterväglag är det tillåtet att använda dubbdäck.
 

DU SKA KÖRA TILL FJÄLLEN I SEPTEMBER MÅNAD. FÅR DU KÖRA MED DUBBDÄCK?

Du får köra till fjällen om det råder eller planeras bli vinterväglag. Här gäller sunt furnuft, är det snö som det brukar vara uppe i fjällen så här dags så kan du ha dubbdäck kom bara ihåg att det är polismannen på plats som avgör om det är okej eller inte. Du som kör med dubbdäck under september månad har ingen stöd av lagen.
 

Ditt fordon är utrustat med dubbdäck. får du passera vägmärket?

Nej det får du inte göra eftersom att vägmärket indikerar dubbdäcksförbud.
 

Vad är rätt beträffande dubbdäck på fordon med totalvikt över 3,5 ton?

Kravet gäller samtliga däck på drivaxlarna. Observera att framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning* även på fordonets bakre hjulaxlar enligt transportstyrelsen.
 

Om bilen har dubbdäck, måste även släpvagnen ha det?

Ja, har bilen dubbdäck måste även släpvagnen ha dubbdäck. En bil som kör med odubbade däck så kallade friktionsdäck får ha en släpvagn med dubbdäck. ”Det finns tyvärr vissa människor inte har förstått det här med krav och regler så det kör på med sommardäck under vintern utan att ha en aning över trafikfarorna. Vi hör det här varje dag på ABS Wheels ”Jag kör med sommardäck eftersom att det ännu inte finns snö ute”
 

Du kör en bil som är utrustad med friktionsdäck. vad medför detta jämfört med sommardäck?

Friktionsdäck är hårdare och har bättre mönster som är mer avsedda för vinterkörning. Vi rekommenderar dig dock att använda dubb före friktion!
 

Varför bör däcken som har det bästa väggreppet vara monterade bak?

Man sätter dom bästa däcken bak för att få stabilare och bekvämare körning. Vägegenskaperna blir bättre samt att risken för bakvagnssladd minimeras.

sveriges rikes lag vinterdäck

Här är den svenska lagen (taget från lagen.nu)

”18 a § Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.”

%

Dubbdäck minskar risken med dödlig olycka upp till

%

Om alla som i dag kör på dubbade vinterdäck skulle byta till dubbfria däck väntas antalet omkomna i trafiken öka med 15 personer per år

%

Är Dubbdäck säkrare än friktionsdäck, vad tycker ABS Wheels? hur mycket bättre är dubb?

Taget ur Motormännen

%

10 av 18 svarande polismyndigheter uppger att de vintertid enbart kör med dubbdäck

%

Av Transportstyrelsens 45 bilar är ungefär 30 utrustade med dubbdäck

%

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, använder nästan enbart dubbdäck

Vill du veta vad Sveriges riksdagsledamöter väljer för vinterdäck?

Här ser du svaren