Hur exakta är biltermometrar? 🤔

Pendlar du till jobbet med bil, ser du nog din biltermometer varje dag.
Du kanske tar för givet att temperaturen den anger är riktig, och kanske till och med planerar din dag utefter temperaturen som den visar. Men hur exakta är egentligen biltermometrar?
 
 
hur exakta är biltermometrar?

Illustrativ bild: Hur exakta är biltermometrar?

Varför din biltermometer visar FEL temperatur

Vill du veta temperaturen för dagen, är det bäst att du kollar upp det på nätet. Detta eftersom biltermometrar tenderar att vara väldigt oprecisa. Under varma sommardagar visar biltermometern oftast en temperatur som är mycket högre än den riktiga. Det finns dock en bra anledning till detta, och det har att göra med hur temperaturen i en bil mäts.

Bra video:

Hur en vanlig termometer fungerar

En vanlig termometer använder sig oftast av kvicksilver för att mäta temperatur. Kvicksilvrets volym ändrar sig utefter dess omgivnings temperatur. När det är varmare är volymen högre, eftersom molekylerna har större avstånd mellan varandra, medan när det är kallare så befinner de sig mycket tätare.

Inte en vanlig termometer

Temperaturen i din bil mäts dock vanligtvis inte av en termometer, utan av en termistor, som är en elektronikkomponent. En termistor är tillverkat av ett halvledarmaterial som anpassar sin resistans utefter temperaturen i omgivningen.

Termistorer är väldigt precisa, men problemet med termistoren i bilar är deras placering. De placeras oftast längst fram på bilen, vilket leder till att termistoren utsätts för en högre temperatur än resten av bilen.

Detta eftersom termistorn då utsätts för värme som utsöndras från bilvägen. Bilvägen har i sin tur utsatts för en högre temperatur än dess omgivning, eftersom den utsatts för direkt solljus under en lång period. Detta leder till att din termistor i slutändan ger dig fel temperatur.

Inte helt hopplöst

Under natten och under mindre soliga månader är din biltermometer dock mycket mer precis, eftersom termistorn ej utsätts för lika mycket ytterligare värme från bilvägen. Biltermometrar är däremot inte särskilt bra under vintern, eftersom termistorer inte är bra på att särskilja mellan temperaturer nära vattens fryspunkt.