Vad avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt?

De flesta fordon måste betala trängselskatt när de passerar betalstationer i Stockholm eller Göteborg.
Här går vi igenom vad trängselskatt är för något, vilka som ska betala trängselskatt och vilka som slipper.
 
trängselskatt

Skärmdump på kollegans senaste debitering för trängselskatt

 

Vad är trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som tas ut när en bil kör förbi en betalstation vid en viss tidpunkt. Principen är att det är dyrare att passera under rusningstrafik, till exempel morgnar och eftermiddagar, och billigare under resten av dagen. Systemet finns för närvarande på två platser i Sverige: Stockholm och Göteborg.

Vad är syftet?

Det finns flera syften med skatten. Genom att ta ut en avgift vill man få bilister att undvika hårt trafikerade områden, och därmed minska trängseln. Ett annat syfte är att minska belastningen på miljön genom förändra bilisternas resmönster, så att de väljer att samåka eller resa med kollektivtrafik. Trängselavgiften syftar även till att finansiera och underhålla infrastrukturen.

Vilka fordon MÅSTE betala trängselskatt?

Du ska betala trängselskatt om din bil, lastbil eller buss är registrerad i vägtrafikregistret, det gäller även utländska register. Det finns undantag från denna regel, läs mer nedan. Även miljöbilar måste betala trängselskatt trots miljödäck & allt annat. De var tidigare befriade från avgiften, detta ändrades dock 2012….

Varje gång du passerar en betalstation registreras ditt fordon automatiskt. Sedan sammanställer Trafikverket varje månad hur mycket du ska betala i trängselskatt. Det är alltid den som äger fordonet som ska betala trängselskatten. Om du inte betalar avgiften kan du få körförbud.

Vilka fordon är undantagna från skatten?

Det finns en rad fordon som inte behöver betala trängselskatt.

Till dem hör:

  • Utryckningsfordon och bussar som väger över 14 ton.
  • Diplomatfordon, motorcyklar eller militära

Om du är rörelsehindrad och därför har ett särskilt parkeringstillstånd behöver du inte heller betala trängselskatt. Villkoret är att du gör en speciell ansökan hos Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/5010.4.1f604301062bf0c47e8000860.html

I Göteborg finns en specialregel som saknas i Stockholm, den så kallade flerpassageregeln. Oavsett hur många betalstationer du passerar under 60 minuter i Göteborg, ska du bara betala för en passering, nämligen den med högst belopp. Källa:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.1/1871.html

Ibland kan det bli fel😂

Veckans fråga besvarar; Vad avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt?