Är däck giftiga? nja det beror på ⚠️

Varje år släpps ungefär 10.000 ton gummi från däck ut i luften, en stor mängd anses vara hälsofarligt dock är frågan lite kluven.

För några år sen ansågs det farligt att äta mat som odlats i däck, anledningen till detta berodde på cancerframkallande HA oljor som fanns i däcken. Idag görs de allra flesta däck utan HA oljor vilket gör det ofarligt att äta mat som odlats i däck (Källa 1).

“finns inga studier som visar att det ska vara farligt” (Källa 2)

är däck giftiga

Det finns gifter & kemikalier

Gummidäcken är ett av världens häftigaste uppfinningar, flygplan, bilar och lastbilar använder det. Utan gummidäcken hade vi aldrig kunnat ta oss fram, så man kan säga att uppfinningen i sig är ett tekniskt underverk. 

Det finns många kemikalier som är farliga för människokroppen, exempelvis använder man sig av vulkaniseringsmedel för att koppla ihop molekylerna i gummit, detta görs för att förhindra att däcken blir styva när temperaturen sjunker. I dagens däck används också antioxidanter och antiozonanter för att förhindra nedbrytningen av gummi (däck ska ju hålla 8 år). 

Man har även kimrök, kiseldioxid och kolväteoljor för att bla fylla ut mängden gummi… listan är lång med innehållande kemikalier.

Analyser som gjorts på ångor som frigörs av däck (däcklukten) har visat sig innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, yrkesmässig exponering kan därför ge toxiska effekter menar experter (källa 3).

 -Långvarig exponering för däcklukt bör undvikas, särskilt av personer med andningsproblem såsom astma. Märkligt nog finns det människor som älskar doften av nya däck, vissa sägs vara beroende av lukten då det doftar så gott, hos oss kan man inte känna däcklukten då vi förvarar allt i speciella hallar. Vi välkomnar kunder som vill känna och klämma på däcken, vi tycker bara att det är kul med lite besök säger Johan, ABS Wheels egna expert.

Bra att veta: Under ett avsnitt i Autopodden berättade läkaren Peter om just partiklar från dubbdäck.

Källa 1:
https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23a9930/1591454115961/rapport-3-03.pdf

Källa 2:
https://www.mcgill.ca/oss/article/health/are-vegetables-grown-tire-gardens-safe-eat

Källa3:
https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Crumb-Rubber-Safety-Information-Center

Bra klipp från Youtube