KAMREMSBYTE

Varför Kamremsbyte?

En kamrem är en viktig del av motorn som i regel sitter i dess framkant. Den ser till att koordinera motorns driftscykler genom att synkronisera olika axlar i motorn.
 
Ett exempel är att se till att kamaxeln öppnar upp ventilerna vid rätt tillfälle sett till hur vevaxeln är positionerad. Denna kamrem håller inte för evigt, utan den har en genomsnittlig livslängd innan den måste bytas ut. Det är biltillverkaren som har tagit fram en rekommendation och alla bilägare bör ha som utgångspunkt att följa vad de anger. Skulle kamremmen gå av under körning får motorn i värsta fall stora skador som blir kostsamma att reparera.
 
Kamrem+byte kostar upp till 10.000 kr. Billigare verkstäder tar maximalt 7000 kr

Om att byta kamrem

Hur komplicerat det är att byta kamrem kan skilja sig något åt beroende på bilmodell, men eftersom det krävs specialverktyg och rätt kompetens är åtgärden i princip alltid något som bör utföras av en bra bilverkstad. Det är en vanligt förekommande tjänst som kallas kamremsbyte.

En annan faktor är att kamremmen måste installeras med korrekt spänning, vilket även det kan skilja sig åt något mellan olika bilmodeller. De som arbetar professionellt med service av bilar har både verktygen och utrustningen för att ett kamremsbyte ska bli lyckat.

Tyska bildelar är ofta av riktigt bra kvalité. Finns bra delar på nätet för Audi, Renault clio, Volvo v70, v50 etc, Mercedes, Volkswagen passat, Opel, Peugeot med mera.

PS: Världens bästa video!

Även andra delar byts ibland vid ett kamremsbyte

Flera andra komponenter hänger ihop med kamremmen, till exempel olika spännhjul och löphjul. När det är dags för ett kamremsbyte kan man tänka på att dessa delar har haft lika lång tid i drift som den uttjänta kamremmen. Alltså är det en god idé att även byta ut dessa komponenter.

Kostnaden är nämligen försumbar i förhållande till att göra ett nytt kamremsbyte om någon av dessa kringsittande delar skulle gå sönder i ett senare skede. På vissa bilmodeller används även kamremmen till att driva vattenpumpen. I så fall är det bäst att även byta vattenpumpen i samband med kamremsbytet.


Vad kostar kamremsbyte?

Normalt brukar det handla om 5000-10000 kr och inte mer. Det finns vissa företag som tar rena ocker priser och detta ska man akta sig för. Kolla alltid hos lokala verkstan och be om att få ett bra pris. Kan du skaffa delarna själv blir priset ännu bättre, finns exempelvis många nätsidor som tar in delar från Tyskland. Ett tips! Boka kamremsbytet hos en av våra återförsäljare och få 10% rabatt när du ska byta däck.

VECKANS FRÅGA: Hur ofta ska man byta kamrem? ABS Wheels svar: Om du läser i serviceboken så står det att kamremmen ska bytas var 6 000:e mil alternativt vart fjärde år

Har du sett våra nyheter?