Katalysator: Bilens egna ”njure” 🙌

När ett fordon är utrustat med en förbränningsmotor, behövs ett hjälpmedel för att rena avgaserna så bra som möjligt.

Därför används en eller flera katalysatorer. Ämnet i en sådan startar igång en kemisk process för att rena eller åtminstone reducera avgaserna från farliga ämnen. Renaren uppfanns under 70-talet då man i USA insåg riskerna med avgaser och smog. Den första avgasrenaren som tillverkades är den som numera sitter på bilar och fordon med dieselmotorer. Det bilmärke som var först med att uppfinna den moderna trevägskatalysatorn, var svenska Volvo. Längre ner kommer frågor & svar:

 

FAQ

Vilket ämne släpps ut i stor mängd trots att bilen har katalysator?

Kolmonoxid.

Ditt fordon saknar katalysator. när bör du särskilt tänka på risken med koloxid?

Du ska undvika att stanna på tomgång i ett garage eller annat inhägnat område. Kolmonoxiden dödar dig!

Vilket eller vilka ämnen kan katalysatorn rensa bort?

80–95 % av de skadliga ämnena försvinner förutom koldioxid.

Vilket av följande ämnen rensas inte bort av en katalysator?

Katalysatorn renar inga avgaser från koldioxid?

Vad är sant beträffande katalysatorn?

Om katalysator är defekt blir avgasutsläppen större jämfört med en bil utan katalysator.

katalysator

Så fungerar den

Katalysatorer hjälper till att rengöra avgaserna från huvudsakligen tre skadliga ämnen. Den reducerar kväveoxider till kväve och syre, kolmonoxiden till koldioxid och kolväten till koldioxid och vanligt vatten. I en personbil är den byggd av ädelmetaller som platina eller rodium. När avgaserna når katalysatorn påbörjas en kemisk reaktion som pågår i två steg. Den första delen fordrar ett syreunderskott och den andra ett överskott. Genom ett kontrollsystem kan syrehalterna i avgaserna ses över innan de når katalysatorn. Detta kontrollsystem kallas för en lambdasond.

Skiljer sig avsevärt från personbil till buss

På vanliga bilar kan katalysatorn skilja sig åt i jämförelse med bussar och lastbilar. I personbilar är det ofta trevägskatalysatorer som används medans större fordon har en oxidationskatalysator. Detta är den ursprungliga katalysatorn som vi nämnde ovan.
Det behövs rikligt med värme för att avgasrenaren ska fungera. Temperaturen ligger normalt på 600 grader när den arbetar som den ska. Ibland kan man dock behöva påskynda starten genom att värma upp den med el eller påverka förbränningen, eftersom 600 grader är en hög temperatur.

Katalysatorns livslängd

Med tiden försämras en katalysator och detta sker framför allt om man inte tänker sig för vilken bensin man tankar bilen med. Blyfritt är att rekommendera då bly förstör den katalytiska förmågan i de ädelmetaller som katalysatorn är uppbyggd av. Detta var också orsaken varför man gick över till den blyfria bensinen.

Vid vilket varvtal fungerar katalysatorn som bäst i en bensindriven bil?

En modern katalysator fungerar utmärkt så länge varvtalet understiger 3 000 rpm om katalysatorn har kommit upp i rätt arbetstemperatur. Vid högre varvtal får katalysatorn svårt att hinna med att rena avgaserna på ett optimalt sätt. Vid besiktning mäter man katalysatorns kapacitet vid 2 500 varv och då förväntas den ta bort större delen av de skadliga ämnena i bilens avgaser.

Vanliga frågor inkomna 2020: 

Vid hur höga varvtal slutar katalysatorn att fungera?

En katalysator slutar inte att fungera helt vid ett visst varvtal. Det handlar istället om att den gör ett sämre jobb när det börjar gå för fort. Detta kan inträffa vid olika varvtal för olika katalysatorer. 

Vad händer när katalysatorn inte fungerar som den ska?

När katalysatorn satts ur spel släpper bilen ut högre halter av framförallt kväveoxider och kolväten. Koldioxid är inte bara giftigt att andas in utan också dåligt för miljön.

Vid vilken temperatur arbetar en katalysator som bäst?

Arbetstemperaturen för en katalysator är hög! 400–600 °C är vad som gäller. Det tar lite tid för katalysatorn att bli så varm och därför renar den sämre under korta resor än när du kör längre sträckor. En katalysator blir faktiskt så pass varm att brandfarligt material som hamnat under bilen kan antändas.

Hur fungerar katalytisk avgasrening?

När en katalysator ansluts till avgassystemet i en förbränningsmotor passerar avgaserna genom en behållare med plattor. Dessa är belagda med ämnen som startar kemiska processer som minskar förekomsten av skadliga ämnen i bilens avgaser.

Kan en katalysator gå sönder?

En katalysator saknar rörliga delar. Därför brukar den inte gå sönder på samma sätt som andra komponenter i en bilmotor riskerar att göra. Problem med katalysatorn beror ofta på att något annat i bilen är trasigt eller på att du använt fel bränsleblandning.