Vilka är Kontrollerad bilverkstad? 😊

Kontrollerad bilverkstad förkortas KBV och är ett kontrollföretag för bilbranschen. Fordonsverkstäder ansöker om medlemskap i organisationen och förbinder sig därigenom att leva upp till bestämda kvalitetskrav. Både verkstaden och kunden vinner på den förras medlemskap. Verkstaden får en stämpel på sitt kvalitativa arbete och kunden förvissar sig om att få hjälp av seriösa bilmekaniker.
 
 
– KBV var med i Autopodden som drivs av ABS Wheels, vi fick höra hela deras fantastiska story. Det var lärorikt och roligt att prata med Thomas Engström berättar Jorge Castro, ABS Wheels marknadschef
 

Hur arbetar Kontrollerad bilverkstad?

kontrollerad bilverkstad

#19 avsnittet med Thomas Engström – CEO på Kontrollerad Bilverkstad

Sedan 1995 har dom aktivt arbetat för en bra kvalitet runt om i Sveriges verkstäder. Med bra kvalitet menas kvaliteten såväl på de utförda tjänsterna som på själva kundbemötandet från verkstadens sida.

När en verkstad anslutit sig till kontrollföretaget har det också gjort ett åtagande att leva upp till kvalitetskraven. Hur vet Kontrollerad bilverkstad att verkstäderna värnar den goda kvaliteten? Organisationens representanter åker runt bland verkstäderna, kollar kvaliteten och coachar där det behövs.

Det här med coaching av fordonsverkstäderna är en viktig aspekt av Kontrollerad bilverkstads arbete, en aspekt som bidrar till en konstruktiv och utvecklande bilbransch. Som verkstad kan det vara svårt att mäta kvaliteten på det egna arbetet och det är därför så många verkstäder väljer att ansluta sig till KBV.

 

Hur blir man medlem i KBV?

Sett i ett kundperspektiv är fordonsverkstädernas medlemskap i Kontrollerad bilverkstad mycket positivt. Det gör det nämligen lättare för kunderna att hitta till seriösa verkstäder redan från början, utan att behöva ta omvägen via en mindre seriös aktör. KBV-medlemskapet innebär också att verkstaden håller sig till de konsumentriktlinjer som tagits fram i nära samarbete med Konsumentverket.

Med detta som bakgrund finns det flera viktiga skäl att som fordonsverkstad ansluta sig till Kontrollerad bilverkstad – hur blir man medlem? Enklaste sättet att teckna medlemskap är att surfa in till Kbv.nu och att göra en intresseanmälan. Efter att denna digitala blankett fyllts i bokas ett besök med KBV-teamet och så kan man ta ställning till medlemskapet utifrån det. Läs vidare på deras sajt!

I det här avsnittet intervjuades Thomas Engström av Jorge Castro (autopodden) som drevs på uppdrag av ABS Wheels

I det här avsnittet intervjuades Thomas Engström av Jorge Castro (autopodden) som drevs på uppdrag av ABS Wheels