Vilka är MRF? 🤔

-Vi besvarar veckans fråga

MRF är förkortningen för Motorbranschens Riksförbund och är en organisation som aktivt arbetar för en ännu seriösare bilbransch. Medlemmarna i organisationen utgörs av såväl fordonsverkstäder som bilhandlare.

I dag har MRF cirka 1 500 medlemmar runt om i Sverige. Det ska tilläggas att det ställs höga krav för att över huvud taget få medlemskap i organisationen, som syftar till att vara en av de yttersta kvalitetsstämplarna i branschen.

Vad står MRF för?

MRF har ett helhetsgrepp om frågor och förändringsarbete kopplat till bilbranschen. Organisationen arbetar för en bättre bransch, både för företagens och för kundernas skull. De är med och påverkar frågorna och förmedlar alltså inte bara vad som bestämts från andra håll. Som företag saknar man sällan möjligheterna att driva på myndigheter och beslutsfattare i relevanta branschfrågor. Det är därför det är så tacksamt att sluta samman i en större organisation, som MRF.

Är du inte med så bör du bli det!

Dom värnar medlemsföretagens utveckling och rättigheter på flera sätt. Som medlem får man exempelvis kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen kan gälla företagets dagliga arbete och/eller i juridiska frågor. Därutöver erbjuder organisationen utbildningar i bilhandelsjuridik, verkstadsjuridik, kundvård etc. Det är motorbranschens riksförbund som driver Kontrollerad Bilverkstad, det främsta kontrollföretaget för bilverkstäder runt om i landet. Medlemskap i både M R F och Kontrollerad Bilverkstad är två av de yttersta kvalitetsstämplarna för bilföretag.

– När jag handlar en bil så ser jag alltid till att kontrollera att bilhandlaren är med hos MRF, berättar Erik Améen, sales på ABS Wheels

mrf

På deras sektion ”medlemmar” kan du söka upp företagsnamnet, orten eller gatuadressen. Riktigt bra funktion. Vi rekommenderar dig att kika här, vi gör själva det varje gång vi ska handla bilar privat.

Vad krävs för medlemskap i Motorbranschens Riksförbund

För ett medlemskap krävs att man lever upp till branschorganisationens krav. Medlemskapet innebär också ett åtagande från de anslutna MRF-företagens sida. Genom detta förbinder sig medlemmarna att tillsammans med organisationen verka för en kvalitativ bilbransch i alla led.
Det enklaste sättet att läsa på om hur man blir medlem i Motorbranschens Riksförbund är att surfa vidare till Mrf.se medlem. Efter att medlemsansökan fyllts i beslutar MRF om det eventuella medlemskapet. Grundförutsättningen för att kunna gå med i organisationen är att man driver en bilhandel, fordonsverkstad, lackeringsfirma eller ett företag inom tunga fordon, för att nämna exempel på relevanta verksamheter i sammanhanget.
___

Veckans fråga besvarar Markus fråga om organisationen ovan. Har du synpunkter eller hittat något felaktigt? kontakta johan@abswheels.se, med reservation för eventuella felskrivningar.  Vi hoppas att ni fann informationen ni sökte i annat fall kan ni väl slänga in en kommentar nedan 🙂