Vilka är SFVF? 😃

SFVF eller Sveriges Fordonsverkstäders Förening är en officiell branschförening. Föreningen har stor kunskap om viktiga branschfrågor och verkar som språkrör för medlemmarnas intressen. Hit vänder medlemmarna sig för att få information och stöd kring bland annat lagar och regler.

Över 2 000 verkstäder är anslutna till SFVF och tack vare uppslutningen kan branschföreningen aktivt förbättra villkoren för såväl verkstäder som för fordonsägare.

sveriges fordonsverkstäders förening

I mitten ses Bo Ericsson (VD) från SFVF

– Det här är branschens experter, har man en verkstad så ska man garanterat bli medlem säger Jorge Castro, ABS Wheels marknadschef

Vilka är SFVF:s medlemmar?

Deras medlemmar utgörs av många av landets fordonsverkstäder, cirka 2 200 verkstäder. 2020-talet och den tekniska utvecklingen ställer nya krav på verkstäderna i landet och SFVF syftar till att hjälpa medlemmarna möta kraven, som kommer från både myndigheter och kunder.

I arbetet för bättre verkstadsvillkor finns också en omsorg om kunderna. Fordonsverkstäderna som är anslutna till branschföreningen väljer att måna kundens rättigheter. Sveriges fordonsverkstäders förening kan därför beskrivas som en kvalitetsstämpel för en seriös fordonsverkstad i Sverige.

Vilket är syftet med SFVF:s arbete?

Att driva en fordonsverkstad är ett mångfacetterat arbete. Det kan vara svårt att hålla reda på exakt alla aspekter av driften – särskilt de mera administrativa och byråkratiska bitarna – och att dessutom föra sin egen talan i stora branschfrågor. SFVF har gedigen erfarenhet av branschen och tar utifrån ett grundligt kunnande tag i helheten. Nedanför följer exempel på hur branschföreningen för fordonsverkstäder i Sverige arbetar:

Exempel på branschföreningens arbete

  • Förhandlar fram förmåner för medlemmarna
  • Omvärldsbevakar viktiga branschfrågor
  • Informerar om brottslig verksamhet gentemot medlemsverkstäderna
  • Ger juridisk rådgivning
  • Påverkar den lagstiftning som berör branschen
  • Informerar om skadeförebyggande åtgärder
  • Samarbetar med ARN, Allmänna reklamationsnämnden

Det kan inte bli bättre, se till att bli medlem! (fler fördelar finns på deras sajt) *tips.

Vad krävs för medlemskap i SFVF?

Det finns flera skäl att bli medlem. En anledning är stödet fordonsverkstäderna får i annars ganska så krävande frågor. Ett annat och minst lika viktigt skäl är att medlemskapet höjer statusen på verkstaden. Betraktat i ett kundperspektiv ser det helt enkelt bra ut att vara ansluten till den seriösa branschföreningen, då vet kunden att verkstaden eftersträvar ett kvalitativt arbete.

Hur blir man då medlem i Sveriges Fordonsverkstäders Förening? Enklaste sättet är att ansöka om medlemskap på deras sajt.

Nästa vecka svarar vi på en annan fråga eller ett annat ämne, vi tar tacksam emot tips här johan@abswheels.se. Artikeln besvarade Lukas fråga om SFVF.