Viktiga nyheter för de som äger eller skall köpa en A-traktor.  Från och med den första december 2023, gäller en ny regel som kräver att A-traktorer utrustas med vinterdäck under vinterperioden 1 dec – 31 mars. Regeringen har beslutat att införa dessa ändringar i trafikförordningen för att öka säkerheten på vägarna.

Bättre säkerhet på vintervägarna

Enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, är syftet med dessa nya regler att harmonisera användningen av vinterdäck för A-traktorer med reglerna som gäller för personbilar. Detta kommer att bidra till att höja säkerhetsnivån på vägarna, särskilt under de kalla och snöiga vintermånaderna.

Tidigare har A-traktorer haft undantag från kravet på vinterdäck, vilket inneburit att de kunde röra sig på snöiga eller isiga vägar med sommardäck. Nu kommer detta att förändras. Under perioden från den 1 december till den 31 mars, när vinterväglag råder, måste A-traktorer vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning. Detta kommer att öka väggreppet och minska risken för olyckor. Vinterdäck till bästa pris hittar du alltid på ABS Wheels

Andra nyligen införda regler

Förutom vinterdäcksplikten, började även flera andra regler gälla från den 31 augusti 2023. Dessa regler inkluderar:

  1. Plats för passagerare: Nu måste passagerare i en A-traktor färdas på en plats som är avsedd för passagerare. Detta syftar till att öka säkerheten och minska risken för att passagerare skadas om något skulle hända.
  2. Bältesanvändning: Alla som färdas i en A-traktor måste använda bälte. Detta gäller både för föraren och passageraren, och syftet är att minska risken för allvarliga skador vid eventuella kollisioner.
  3. Hastighetsbegränsning: Den högsta tillåtna hastigheten för A-traktorer är nu satt till 30 kilometer i timmen. Detta kommer att hjälpa till att minska risken för olyckor och ge förare mer tid att reagera på eventuella faror på vägen.

Sammanfattningsvis, dessa nya regler syftar till att öka säkerheten och minska risken för olyckor på våra vägar. Som A-traktorförare är det viktigt att vara medveten om de nya kraven för vinterdäck samt de övriga reglerna som nu gäller. Genom att följa dem bidrar du till att skapa tryggare vägar för dig själv och andra trafikanter. Så se till att vara redo för vintern och säkra upp din A-traktor med vinterdäck när det behövs!