År 2022 skedde 56098 viltolyckor

I Sverige inträffar det varje år tiotusentals viltolyckor, där djur som rådjur, älg, hjort, vildsvin och räv är de vanligaste djuren som involveras. Många av dessa olyckor kan leda till personskador och skador på fordonet och i värsta fall dödsfall. Under förra året skedde 56098 viltolyckor, det är en nedgång sedan tidigare år men fortfarande en mycket hög siffra. Statistiken visar att ungefär var 100:e registrerat trafikfordon i Sverige någon gång kommer att vara inblandat i en viltolycka.

800 skadade och 5 döda i snitt varje år

I förhållande till antalet viltolyckor är risken att skadas eller att dö relativt liten. Enligt statistik från trafikverket skadas runt 800 personer mer eller mindre varje år till följd av viltolyckor. Av dessa avlider ca 5 personer årligen. Det är främst kollision med älg som är farligast och ligger bakom de flesta dödsfall när det gäller viltolyckor.

Materiella skador och lidande för djur

Den absolut vanligaste kollisionen sker med rådjur något som hela 42839 trafikanter fick uppleva förra året (2022). Rådjur står för nära 10 gånger fler viltolyckor än de andra vanligaste djuren. Även om antalet dödsfall och personskador är få när rådjur är inblandade så orsakar de svåra materiella skador på fordon som innebär höga kostnader. Det innebär också lidande för djuret som i många fall måste avlivas av jägare. Det näst vanligaste djuret att kollidera med är vildsvin och år 2022 skedde det 5184 kollisioner i tät följd med älg på 4174 kollisioner som hamnar på tredje plats i statistiken.

Bra däck och bra belysning skyddar

Det bästa sättet att undvika kollision med vilt är naturligtvis att begränsa farten och hålla god uppsyn där det är skyltat för vilt. Tyvärr följer inte alla djur de vägmärken vi satt upp. Därmed kan det ske en viltolycka i princip varsomhelst. Därför är det viktigt att ha bra belysning men framför allt säkra däck. Bromssträckan skiljer sig på bra däck i relation till dåliga och kan vara avgörande för att undvika en kollision med vilt (det gäller förstås inom alla kollisionsolyckor). På ABS Wheels hittar du bra däck till bra priser. Var noga med att ha rätt däck för rätt säsong. Det vill säga sommardäck under sommarsäsongen och vinterdäck under vintersäsongen, då är du som allra säkrast. Här finns tips på sommardäck och vinterdäck.

Kollisioner med mer exotiska djur såsom Björn, Varg och Lo

De flesta kollisioner sker med vanliga djur. Men årligen kolliderar bilar även med mer ovanliga djur. Under året 2022 skedde 10 kollisioner med Björn och 10 kollisioner med Varg och hela 33 kollisioner med Lo. Även järv och örnar finns med på listan som redovisas nedan.

År 2022 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 1 2 1 0 1 3 2 0 0 10
Dovhjort 306 221 174 164 133 116 153 205 257 470 630 235 3064
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Kronhjort 29 19 15 20 14 11 11 25 31 72 89 14 350
Lo 6 5 5 2 1 0 1 4 5 1 3 0 33
Mufflonfår 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Rådjur 3728 2714 2697 3141 4891 4055 3444 3273 3496 4569 4649 2182 42839
Utter 9 2 8 4 3 11 8 12 16 18 18 5 114
Varg 3 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 10
Vildsvin 443 347 304 184 172 264 290 443 647 980 854 256 5184
Älg 484 331 148 167 273 226 251 364 642 648 478 162 4174
Örn 9 3 0 5 4 2 3 3 6 5 4 4 48
Övriga djur 19 11 14 18 24 24 20 33 25 28 37 11 264
Summa: 5037 3654 3367 3707 5518 4712 4182 4363 5129 6796 6764 2869 56098