Positionsljus – fakta 💡

Fördelen med positionsljus på fordon är att andra trafikanter och fotgängare har möjlighet att se hur långt eller brett fordonet är samt att uppmärksamma vid parkeringstillfället.

För övrigt är dessa ljus monterade på bussar och spårvagnar samt andra fordon med väsentlig längd – ofta vid långsidan. Då kan man också kalla positionsljus för sidomarkering eller bredd-markering.

Andra vanliga begrepp

Ett annat vanligt begrepp är parkeringsljus som ofta blandas ihop med positionsljusen. Dock kan positionsljusen ha fler ljuspunkter under körning än vid parkering. Positionsljuset är ofta integrerad i halvljusets strålkastare men kan också vara fristående.

positionsljus

Kända positionsljus. Bäst 2019 enligt ABS Wheels

Olika positionsljus

Ljusen kan komma i många olika varianter och även i ett flertal kombinationer men är svagare än bilens andra ljus. Fordon kan ha ljus med blixtar, med flera färger i ett s.k. flerfunktionsljus och med gummiarm.

Det finns emellertid regler att hålla sig till som att bakre ljusen ska vara röda och de främre kan vara vita eller gula. Bilmodellerna har sina egna typer av positionsljus men självklart kan du även förse bilen med extra positionslyktor om bilmodellen är äldre och inte uppfyller dagens krav.

humor

Regler för positionsljus

Det är ofta att man blandar ihop parkeringslykta och positionsljus. Vanligtvis handlar det om samma enhet och samma lampor. Dock finns det undantag, bl.a. hos vissa bilmodeller hos Mercedes-Benz där endast den sida som är utåt mot vägen tänds för att spara på strömmen.

  • I dagsljus ska du använda halvljus. Gäller i de flesta länder (källa 1, 2, 3, 4).
  • Ett fordon får bara visa vitt eller gult ljus framåt (källa 5).
  • Ett fordon ska visa rött ljus bakåt. Vitt ljus bakåt får bara användas vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning (källa 6).

Besiktningsregler att tänka på

Det är viktigt att ljusen fungerar som de ska, annars kan det bli problem under besiktningen. Dock är regler annorlunda i olika länder vad gäller krav på belysningen. I en del nationer så är det bara den sida av bilen som används för tillfället som ska lysa medans det i andra gäller båda sidor.

Hur många ljus som ska finnas på en bil eller ett fordon varierar också. Bland annat ser ljusen olika ut beroende på vilket fordon det handlar om. I allmänhet gäller dock minst en lykta fram och en bak på exempelvis motorcyklar. På bredare fordon som bilar m.m. behövs minst två ljus både fram och bak.

Källa 1:
https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/vehicles/motor-vehicle-standards-laws

Källa 2:
https://www.nzta.govt.nz/resources/get-your-lights-right/get-your-lights-right/

Källa 3:
https://www.gov.uk/government/publications/daytime-running-lights/daytime-running-lights

Källa 4:
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/safety-standards-vehicles-tires-child-car-seats/using-your-vehicle-lights-see-be-seen

Källa 5:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Fordonsbelysning/

Källa 6:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

blank