Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut?

Systemet som kallas styrservo möjliggör bilens förmåga att styras och med lätthet vrida på ratten. Att köra en bil med läckande styrservoolja gör att du ändå kan köra bilen men med följd att den blir mer tung att styra.

Som med många delar av bilen är det viktigt att även detta system fungerar optimalt för din och andras säkerhet.

Det blir tyngre att köra

Det är med hjälp av motorn som styrservosystemet drivs och det blir därför tyngre att styra när den är avstängd. Tanken är att systemet ska hålla hela bilens livslängd. Ibland kan den behöva bytas ändå om du exempelvis märker att styrningen går trögare än vanligt eller att servon läcker olja.

Byt i förebyggande syfte

Även i förebyggande syfte kan ett byte löna sig då du kan förhindra styrpumpen från att slitas ut för tidigt. Ett sätt att prova om styrservon fungerar är att starta motorn samtidigt som du drar i ratten åt vänster eller höger, du märker då hur mycket enklare rattens vridning blir.

Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut?

Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut? Svaret är JA. (Ligger inte långt från dina bildäck)

Upptäcka fel

Att upptäcka att servon helt plötsligt inte fungerar märks som sagt rätt tydligt; bilen blir mycket mer tungstyrd. Orsakerna till felet kan vara olika. Ta en titt på drivremmarna till bilen, om det är så att de gått av fungerar inte servon. Ventilsystemet kan också ställa till det så kolla det med. Ett kik ner i hydraulbehållaren kan avslöja att hydraulvätskan är slut och kan alltså vara det som är problemet.

Tänka på vid körning

Det går som nämnts att köra en bil även då den drabbats av läckage av servooljan, detta behöver naturligtvis ändå åtgärdas snarast. Att köra utan servo kan vara jobbigare än man tror och servopumpen mår inte bra av det heller. Tänk på att ta hänsyn till andra bilister och trafikanter om du hamnar i detta läge, du kan behöva ta ut svängarna mer när servon är ur bruk.

PS

Snart kommer internationella tvätta bilen dagen så glöm inte att tvätta kärran 🙂