Hastighetsmätare och hur de fungerar 🚔

Lagen om att alla bilar i Sverige ska ha hastighetsmätare tillkom redan år 1955.

Mätaren visar fordonets aktuella hastighet, eller egentligen fart, vilket innebär att begreppet fartmätare också förekommer på denna typ av instrument. Hur som helst finns två huvudsakliga typer, mekaniska eller elektroniska.

hastighetsmätare

Mekanisk variant De mekaniska varianterna fungerar med hjälp av en permanentmagnet (källa 1) som roterar i anslutning till växellådan eller en hjulaxel. När magneten roterar skapas virvelströmmar som kan påverka en klocka av aluminium med en visare som vrids beroende på hur snabbt magneten roterar.

Källa 1:
https://auto.howstuffworks.com/car-driving-safety/safety-regulatory-devices/speedometer.htm

Elektrisk variant Elektroniska hastighetsmätare har istället något form av pulsgivare, vanligtvis installerad på växellådans utgående axel. Sedan räknas antalet pulser under en kort tid för att få fram hastigheten. I Sverige säger lagen att bilars hastighetsmätare ska graderas i km/h. Om annan gradering finns, ska km/h vara den dominerande graderingen.

 

Hastighetsmätare visar ofta fel

Under inga omständigheter får en hastighetsmätare visa för låg hastighet. Därför har biltillverkare skapat en säkerhetsmarginal. Tanken är att de hellre ska visa för mycket, än för litet.

Bland annat har man kompenserat för att bilen kan få hjul med något annorlunda dimensioner och för däckslitage. Det kan påverka mätresultatet med några procent. Resultatet är att många mätare är optimistiska. Inte sällan visar de omkring 5% för mycket, ibland till och med något mer.

Bildresultat för wrong gif

Påståenden om bilens hastighetsmätare

  • Fälgar (eftermarknad) påverkar hastigheten. – Nej det stämmer inte!
  • Bildäck som biltillverkaren inte rekommenderar påverkar mätaren – Nej det stämmer inte!
  • Eftermarknadsprylar (styling) påverkar mätaren – Nja, väger det alldeles för mycket så kan det skilja.

Så här testar du hastighetsmätaren år 2020

Ett sätt att testa sin hastighetsmätare är att på en verkstad få det exakt uppmätt genom att utnyttja ett rullband. Ytterligare ett sätt är att leta upp en lämplig körsträcka där man har möjlighet att hålla jämn fart. Sedan kör man en kilometer och mäter med en klocka hur lång tid det tar. Vid 100 km/h tar 1 km 36 s, vid 80 km/h tar 1 km 45 s och vid 60 km/h tar en 1 km naturligtvis 60 s eller exakt en minut. Då lär du få en bra uppfattning om din hastighetsmätare är någorlunda korrekt eller om den visar 5-10% för mycket.

Så fixar du problemet: 

Så här fungerar mätaren (film)

Olika Bötesbelopp om du kör snabbt

1–10 km/h 1 500 kr

11–15 km/h 2 000 kr

16–20 km/h 2 400 kr

21–25 km/h 2 800 kr

26–30 km/h 3 200 kr

31–35 km/h 3 600 kr

36 km/h och mer 4 000 kr 

Källa:https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ordningsbotskatalog/ordningsbot-bilaga-01-trafikforordningen.pdf