Luftmassemätare

En luftmassemätare gör precis vad ordet låter som, mäter luftmassan som tillförs en förbränningsmotor.

Som de flesta vet drivs en sådan motor av en kombination av bränsle och luft. Syftet med luftmassemätaren är att effektivisera bränsleförbrukningen genom att se till att det är rätt förhållande mellan de båda parterna.

Hur luftmassemätare fungerar

I en klassisk mätare av denna typ sitter en eller flera trådar av platina som värms upp av elektrisk energi. När luften passerar i en ström kyls de ner. Beroende på denna nedkylning och hur mycket energi som krävs för att värma trådarna till en konstant temperatur kan mätaren räkna fram hur mycket luft som förs in i motorn.

Kunskapen kan sedan utnyttjas av motorstyrdonet för att göra en bättre avvägning hur mycket bränsle som ska sprutas in i förbränningsmotorn. I mer moderna system är det vanligt att platinatrådarna har ersatts av ett kretskort som fyller samma funktion. En av anledningarna till denna förändring är att platina är en relativt dyr metall.

LUFTMASSEMÄTARE MOTOR BIL

Kännetecken om luftmassemätaren är trasig

Verkar det som om motorn går lite ryckigt och ojämnt är det ofta ett tecken på att luftmassemätaren har någon form av problem. Enklaste sättet att felsöka är att helt enkelt koppla ur mätaren genom att koppla bort kontakten. Går motorn och bilen sedan bättre är det med största sannolikhet luftmassemätaren som är skyldig till felet. I så fall kan luftmassemätaren demonteras och kontrolleras för att avgöra om den är hel eller ej.

platina trådar

Är platinatrådarna borta är det kört!

Har platinatrådarna gått av finns inget hopp, utan man får köpa en ny. Skulle de däremot vara hela finns viss möjlighet att rengöra mätaren och återställa funktionen. Lägg märke till att vissa bilmodeller använder en MAP-sensor istället för en luftmassemätare. Några bilmodeller har till och med både en luftmassemätare och en MAP-sensor, vilket ger extra precision. Enklast för den som har frågor är att kontakta en bilverkstad, eftersom de har kunskapen att hjälpa till med mer avancerad felsökning.

luftmassemätare

Så här ser det ut i verkligheten på nästan alla bilmärken.